„Keresem minden gyermek sajátos titkát, és azt kérdezem, hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen.”
J. Korczak

Bemutatkozás

Geszti Judit

Geszti Judit vagyok, gyógypedagógus-tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár. Szakvizsgámat pedagógiai terapeuta szakirányon szereztem.
Alapvégzettségem szerint, több mint 16 éve foglalkozom komplex gyógypedagógiai fejlesztéssel és diagnosztikával.

Munkám része tanulásban akadályozott, különböző részképesség-zavarokkal küzdő, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás és tanulási nehézséggel küzdő, 5-16 éves tanulók egyéni, páros és kiscsoportos részképesség-fejlesztése, és vizsgálatok végzése.

A gyermekeket a fejlesztő foglakozásokon kiegyensúlyozott, elfogadó légkör várja. Nagy hangsúlyt fektetek a játékos, egyénre szabott módszerek alkalmazására.

Az egyéni sajátosságokhoz igazodva kellő sikerélményt biztosítok a gyermekek számára. Fontos számomra a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás. Kérdésével keressen bizalommal!

Szolgáltatásaim

Gyógypedagógiai terápiák, fejlesztések (45 perc)
Tanulási nehézség vagy zavar terápiája
 • (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) A foglalkozásokon az olvasástechnika, szövegértés, helyesírás és számolási készség fejlesztése történik.
Beszédészlelés, beszédértés fejlesztése
 • A fejlesztés célja, hogy a gyermek beszédészlelésének szintje megfeleljen az életkorában elvártnak, mely alapja, hogy nehézség nélkül tanuljon meg olvasni és írni. A fejlesztés hatékonyságát a rendszeres otthoni gyakorlás jelentősen növeli.
Komplex iskola előkészítő foglalkozás
 • A foglalkozások során az iskolakezdéshez szükséges részképességek (figyelem, emlékezet, észlelés, számolási készség, szem-kéz koordináció, grafomotorika és a feladattudat, feladattartás) fejlesztése történik.
Sindelar kognitív terápia
 • (figyelem, észlelés, intermodális kódolás, emlékezet, sorrendiség, téri orientáció fejlesztése)
Vizsgálatok (szóbeli tájékoztatással)
Sindelar vizsgálóeljárás (6-15 éveseknek)
 • A vizsgálóeljárás során a figyelem, észlelés, intermodális kódolás, emlékezet, sorrendiség, téri orientáció vizsgálata történik.
Szakmai konzultáció / esetmegbeszélés
GMP diagnosztika (5-13 éves korig a beszédészlelés, beszédértés vizsgálata)
 • A vizsgálat magában foglalja a beszédészlelés különböző szintjeinek a vizsgálatát, emellett a rövid idejű emlékezet, a beszédhang differenciálási képesség, szóaktivizálás és a szeriális auditív észlelés szintjéről is tájékoztatást nyújt.
Írás-olvasás készség felmérése
 • A vizsgálat Meixner olvasólappal történik, mely képet ad a gyermek olvasási készségéről, szövegértéséről, majd tollbamondás és önálló szövegalkotás történik. Szükség szerint nyelvi-grammatika felmérőlap kitöltése is kiegészítheti a vizsgálatot.
Számolási készség felmérése
 • A vizsgálat a Dékány-féle diszkalkulia vizsgálat feladatsorával történik, mely során a számemlékezet, sorozat szabályfelismerése és követése, számfogalom, műveletvégzés, szöveges feladatok megoldása történik.
Iskolaérettségi vizsgálat
 • A vizsgálat során az iskolakezdéshez szükséges részképességek felmérése történik, mint a figyelem, emlékezet, észlelés, számolási készség, szem-kéz koordináció, grafomotorika és a feladattudat, feladattartás.
Írásos szakvélemény készítése a vizsgálat eredményéről
Művészeti-kézműves foglalkozások (60 perc)
Festés zenére
 • Önbizalomerősítés
 • Kreativitás fejlesztése
Kézműves foglalkozások
 • Nemezelés, szövés, gyöngyfűzés, varrás (ujjbábok…)

Árak

Gyógypedagógiai terápiák, fejlesztések
Egyéni fejlesztések (45 perc) Alkalmanként 6 alkalmas bérlettel
Tanulási nehézség vagy zavar terápiája (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) 6000 Ft 6 x 5500 Ft = 33.000 Ft
Beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 6000 Ft 6 x 5500 Ft = 33.000 Ft
Komplex iskola előkészítő foglalkozás 6000 Ft 6 x 5500 Ft = 33.000 Ft
Sindelar kognitív terápia (figyelem, észlelés, intermodális kódolás, emlékezet,
sorrendiség, téri orientáció fejlesztése)
6000 Ft 6 x 5500 Ft = 33.000 Ft


Csoportos fejlesztések (2-3 fős) Alkalmanként 6 alkalmas bérlettel
Tanulási nehézség vagy zavar terápiája (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) 5500 Ft 6 x 5000 Ft = 30.000 Ft
Beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 5500 Ft 6 x 5000 Ft = 30.000 Ft
Komplex iskola előkészítő foglalkozás 5500 Ft 6 x 5000 Ft = 30.000 Ft

A bérletek érvényességi ideje heti egyszeri foglalkozás esetén 6 hét, heti kétszeri foglalkozás esetén 4 hét.

Vizsgálatok (szóbeli tájékoztatással)
Sindelar vizsgálóeljárás (6–15 éveseknek) (figyelem, észlelés, intermodális kódolás, emlékezet, sorrendiség, téri orientáció vizsgálata) 10000 Ft
GMP diagnosztika (5–13 éves korig) (beszédészlelés, beszédértés vizsgálata) 8000 Ft
Írás-olvasás készség felmérése 8000 Ft
Számolási készség felmérése 8000 Ft
Óvodások részképesség felmérése 8000 Ft
Iskolaérettségi vizsgálat 15000 Ft
Szakmai konzultáció/esetmegbeszélés 5000 Ft
Írásos szakvélemény a GMP vizsgálat eredményéről a felmérést követő 10 napon belül 5000 Ft
Írásos szakvélemény komplex vizsgálat eredményéről a felmérést követő 10 napon belül 10000 Ft

A vizsgálatok önmagukban is kérhetőek, de előzetes szakvéleménnyel nem rendelkező gyermekek esetén a foglalkozásra való bekerülést minden esetben egy felmérés előzi meg, mely alapján javaslatot teszek, hogy gyermekének szüksége van-e fejlesztésre, illetve milyen típusú foglalkozásokat ajánlok.
A nyári hónapokban az egyéni fejlesztéseken lehetőség van részt venni előre egyeztetett időpontban.

Művészeti-kézműves foglalkozások (60 perc)
Festés zenére (önbizalomerősítés, kreativitás fejlesztése) 5000 Ft alkalmanként
Kézműves foglalkozások (nemezelés, szövés, gyöngyfűzés, varrás (ujjbábok…) 5000 Ft alkalmanként

Fontos számomra a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás!

Kérdésével keressen bizalommal!

Képek

Gyermekek fejlesztése nyugodt környezetben, Monoron
otthonos sarokban a gyermek könnyen megküzd a nehézségekkel
Csendes körülmények között könnyebb a tanulás